Overige diensten

Loonadministratie

Uw medewerkers zijn één van de belangrijkste pijlers van uw onderneming. Zij bepalen voor een groot deel uw bedrijfssucces. Veel organisaties besteden nog veel tijd aan de afhandeling van administratieve zaken zoals muteren van loonvariabelen, afhandelen verlofaanvragen, printen en versturen van loonstroken en boeken van de loonjournaalposten.

Lindeboom Accountants & Belastingadviseurs zorgt voor een overzichtelijke, complete en geïntegreerde personeels- en salarisadministratie die uw dagelijkse praktijk optimaal ondersteunt in de uitvoering van uw personeelsbeleid. Zelfs het versturen van loonstroken en jaaropgaven is niet meer nodig.

Estate planning

Hoe heeft u de financiële toekomst van uw vermogen geregeld? Heeft u bijvoorbeeld al eens nagedacht om een deel van uw vermogen nog bij leven over te dragen? En hoeveel betalen uw erfgenamen straks aan erfbelasting als u komt te overlijden? Estate planning helpt u bij het maken van de juiste keuzes.

Estate planning op het gebied van vermogensbehoud en -overdracht bij:

  • Huwelijk: huwelijkse voorwaarden
  • Overlijden: erfrecht, -belastingen en testamenten
  • Schenken en andere vormen van vermogensoverheveling bij leven
  • Verkoop van een onderneming
  • Bedrijfsopvolging

Overige dienstverlening

Wij begeleiden u als ondernemer bij het opzetten of verbeteren van uw financiële informatiesystemen en de interne controle hierop. We willen betrokken zijn bij uw onderneming. 

Onze klanten kunnen tevens gebruik maken van ons loonbureau Accountants office HRM